Oikeusturvavakuutuksesta korvataan välttämättömiä ja kohtuullisia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä vakuutetun yksityiselämään liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa, jotka voidaan välittömästi saattaa Suomessa käsiteltäviksi käräjäoikeudessa.Oikeusturvavakuutus on voimassa vakuutuksenottajan ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvien hyväksi.
Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Oikeusturvavakuutus on liitännäinen osa yleisimpiä vapaaehtoisia vahinkovakuutuksia. Yksityishenkilöllä oikeusturvavakuutus on usein osa kotivakuutusta tai autovakuutusta. Oikeusturvavakuutus sisältyy usein myös maatilavakuutuksiin, sekä yrittäjien ja pienten yritysten vahinkovakuutukseen. Oikeusturvavakuutus voi olla myös erillisenä vakuutuksena yritystoiminnassa sekä eri ammattiliittojen jäsenilleen ottamissa vakuutuksissa. Käytännössä vakuutuspäätös haetaan lähes aina lakimiestemme toimesta, jolloin asiakkaan ei tarvitse setviä paperiviidakkoa ja päätös saadaan nopeasti. Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy hakee asiakkaittensa puolesta oikeusturvapäätökset vakuutusyhtiöistä.

Oikeusapu ja puolustajan määrääminen

Vähävaraisella ja pienituloisella henkilöllä on mahdollisuus saada oikeusapua valtion varoista joko kokonaan ilman korvausvelvollisuutta valtiolle tai osakorvausta vastaan siten kuin siitä on laissa erikseen säädetty. Oikeusapua ei kuitenkaan yleensä myönnetä, jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, josta asian kulut voidaan korvata.

Oikeusapua ei anneta yrityksille eikä yhteisöille.

Ulkomailla hoidettavissa asioissa oikeusapu kattaa oikeudellisen neuvonnan.

Rikosoikeudenkäynnissä turvataan vastaajalle tietyissä tilanteissa hänen taloudellisesta asemastaan riippumatta puolustaja valtion varoin.

Myös vakavien väkivaltarikosten ja seksuaalirikosten uhri voi tuloistaan riippumatta saada valtion varoin kustannettavan oikeudenkäyntiavustajan.

Näissä asioissa kannattaa ottaa toimistoomme yhteyttä ja kysyä lisää.

insurance-big