Rikosasioissa avustajan puoleen kääntyminen on hyvä tehdä jo tutkintavaiheessa sillä esitukinta on usein rikosprosessin ratkaisevin vaihe syyllisyyskysymyksen selvittämisessä. On siis tärkeää, että rikoksesta epäillyllä on heti ensimmäisistä kuulusteluista lähtien avustajana ammattitaitoinen puolustaja. Esitutkintavaiheessa tapahtuneita virheitä ja puutteita on erittäin työlästä ja vaikeaa korjata enää myöhemmin rikosprosessin edetessä ja ammattitaitoinen rikosasianajaja voi usein valvoa epäillyn oikeutta ja etua parhaiten juuri jutun tutkintavaiheessa. Esitutkinta eli tutkinta on usein rikosprosessin ratkaisevin vaihe syyllisyyskysymyksen selvittämisessä. Toimistomme asianajajilla on vahva kokemus ns. perinteisten rikosasioiden hoitamisesta. Tällaisia ovat esimerkiksi liikennerikos ja rattijuopumus, petos, kätkemisrikos, lahjuksen antaminen ja ottaminen, väkivaltarikokset, talousrikokset ja lukemattomat muut asiat.

Talousrikokset ja velallisen rikokset painottuvat tavanomaisesti kirjanpitoon ja verotukseen liittyviin asioihin. Rikosnimikkeinä esiintyvät mm. kirjanpitorikos, sisäpiiritiedon- ja yrityssalaisuuden väärinkäyttö, velallisen epärehellisyys, velallisen petos, velkojainsuosinta, verorikos. Näille asioille on tyypillistä se, että kyse on usein huomattavista taloudellisista intresseistä. Talousrikosasioissa syytetylle on erittäin tärkeää se, että asiaa hoitavat juristit ymmärtävät kirjanpitoa ja verotusta hyvin ja osaavat soveltaa rikosoikeutta oikein. Tammer-Juristien lakimiehillä on vahva talousasioiden, kirjanpidon ja verotuksen tuntemus ja näin pystymme varmistamaan asiakkaillemme parhaan mahdollisen puolustuksen talousrikosasioissa.

Eritysosaamista vaativat asiat kuten viestintäsalaisuuden rikkominen, tekijänoikeusrikokset, terveydenhuollon rikosasiat ja -vastuut, työturvallisuusasiat, sotilasrikosasiat, dopingrikos, virkarikosasiat sekä ympäristörikokset hoituvat myös Tammer-Juristien asianajajien kautta.

Rikoksen uhri eli asianomistaja on henkilö, johon rikos on kohdistunut. Rikoksen uhrilla on oikeus saada rikoksen tekijältä korvausta uhrille rikoksella aiheutetusta vahingosta. Tällainen korvaus voi olla esimerkiksi korvaus kivusta ja särystä, sekä tilapäisestä haitasta, korvaus taloudellisesta vahingosta tai ns. kärsimyskorvaus.

Myös asianomistajan eli rikoksen uhrin kannattaa aina käyttää rikosasianajajaa. Käyttämällä apuna asianajajiamme turvaat oikeutesi rikoksen uhrina riittäviin ja lain mukaisiin hyvityksiin ja korvauksiin.

Rikoksesta syytetty saa usein puolustajan valtion varoista, kyseessä voi olla oikeusapu eli maksuton oikeudenkäynti tai puolustajan määräys. Myös asianomistaja voi olla oikeutettu maksuttomaan oikeudenkäyntiin eli oikeusapuun tai kotivakuutuksen oikeusturvaetuun.

Kun panokset ovat kovat, ei ole varaa kokeiluille – Me Tammer-Juristeilla olemme puolellasi.

Lähestymiskielto tarkoittaa, että henkilön hengen, terveyden, vapauden, tai rauhan suojaamiseksi voidaan toista henkilö kieltää ottamasta häneen yhteyttä.

Useimmiten lähestymiskieltoa haetaan tilanteessa, jossa entisen puolison tai asuinkumppanin häirintä, puheluin, tekstiviestein taikka asiattomin vierailuyrityksin, koetaan häiritseväksi. Lähestymiskieltoa voi kuitenkin pyytää kuka tahansa, joka perustellusti tuntee itsensä toisen uhkaamaksi tai häiritsemäksi. Lähestymiskieltoa ei voida määrätä samassa taloudessa asuvien henkilöiden välille. Lähestymiskieltoasioissa on perusteltua käyttää toimistomme juristeja apuna. Meillä on näistäkin asioista laaja kokemus.

Perusmuotoiseen lähestymiskieltoon määrätty henkilö ei saa tavata suojattavaa henkilöä, eikä muutenkaan ottaa tähän yhteyttä tai sitä yrittää. Suojattavaa henkilöä ei saa seurata eikä tarkkailla.

Laajennettu lähestymiskielto tarkoittaa lisäksi kieltoa oleskella tietyllä alueella, suojattavan henkilön vakituisen asunnon, loma-asunnon, työpaikan tai oikeuden ratkaisussa erikseen määrätyn muun niihin rinnastettavan oleskelupaikan läheisyydessä.

Lähestymiskieltoasiat käsitellään käräjäoikeudessa kiireellisenä. Asia käsitellään rikosasian tavoin oikeudenkäynnissä, jossa käydään läpi asiassa esitetty selvitys, sekä kuullaan molempia osapuolia ja tarvittaessa ulkopuolisia todistajia.

gavel-handcuffs