Suuri määrä säädöksiä sekä nopeat muutokset verolaeissa sekä verotuskäytännössä asettavat usein ylivoimaisia vaatimuksia yksityshenkilöiden ja yritysten järkevälle verosuunnittelulle. Kaikille saattaa tulla eteen tilanteita, joissa asiantuntevan lakimiehen veroneuvot ovat kullanarvoisia ja tuovat selvää säästöä. Tällaisia tilanteita nousee esiin mm. seuraavissa asioissa: ennakkoperintö, perinnönjako, lahjoitettaessa omaisuutta, yrityskauppa, sukupolvenvaihdos, luovutusvoittotilanteissa, sekä muissa henkilöverotustilanteissa. Kysymys, missä menee sallitun ja kielletyn verosuunnittelun raja, saattaa myös askarruttaa monia. Asiantuntijoillamme on kokemusta ja näkemystä myös tilanteista, joissa väärät toimenpiteet ovat aiheuttaneet veronkorotuksen tai jopa rikosoikeudellisen seuraamuksen. Verkostomme kautta pystymme tarjoamaan asiakkaillemme apua myös kansainvälisissä verotukseen liittyvissä asioissa. Veroasioissa erityisesti pätee hyvän ennakkosuunnittelun tärkeys sillä näin pystytään tehokkaimmin maksimoimaan hyödyt sekä ehkäisemään riskit.

Toimimme Suomen Yrittäjien jäsenten neuvonantajana verotuskysymyksissä.
document-form