Uusi EU:n perintöasetus aiheuttaa sen, että perinnönjaossa noudatetaan sen EU-maan lakia, jossa perittävä on kuolinhetkenään asunut. Ulkomailla oleva omaisuus jaetaan omaisuuden sijaintimaan mukaan ja samalla myös velkojen periytyminen on mahdollista!

Suomessa perillinen ei pääsääntöisesti ole vastuussa kuolleen veloista, jos hän ei esimerkiksi ole ottanut pesästä itselleen varoja. Pääsääntöisesti velat maksetaan kuolinpesän varoista, eivätkä omaiset joudu maksajiksi, vaikka pesässä olisi enemmän velkaa kuin omaisuutta. Säännöt kuitenkin vaihtelevat EU-maiden välillä.  Yllätykset voi välttää määräämällä testamentissa, että perinnönjaossa sovelletaan Suomen lakia.