Korkein oikeus on myöntänyt valitusluvan Metsäliitolle, Stora Ensolle ja UPM:lle raakapuukartelliasian korvauskanteiden vanhentumiseen liittyvässä asiassa.

Maaliskuussa 2014 Helsingin käräjäoikeus hylkäsi metsänomistajien kolmea metsäyhtiötä vastaan nostaman vahingonkorvauskanteen korvausvaatimusten vanhentumisen takia. Helsingin hovioikeus antoi saman vuoden marraskuussa ratkaisun, jonka mukaan vahingonkorvausvaatimukset eivät olleet vanhentuneita ja kumosi käräjäoikeuden tuomion. Metsäyhtiöt hakivat korkeimmalta oikeudelta valituslupaa hovioikeuden ratkaisuun.

”Olemme sitä mieltä, että varsinkin yhteisöjen ja yksityisten osalta, jotka eivät harjoita puunmyyntiä päätoimialanaan, vanhentumisaika on alkanut 4.1.2010. Kanteita olisi siis saanut nostaa tämän vuoden alkuun saakka”, kertoo Tammer-Juristien Jussi Pirhonen.