Yritysten liiketoimintaedellytyksiä markkinoilla pyritään turvaavaan kilpailun sääntelyn avulla. Markkinaosuustaisteluun liittyy usein oikeudenkäyntejä, jotka voidaan kuitenkin välttää asiantuntevan lakimiehen avulla. Tammer-Juristeilla on vahva osaaminen ja kokemus kilpailuoikeuden eri alueilla. Olemme mm. keskeinen toimija Suomen historian suurimmasa kartellioikeudenkäynnissä edustaen merkittävää määrää seurakuntia, kuntia sekä yksityisiä.

Kilpailuoikeudellista asiantuntemustamme on hyödynnetty laajasti niin johtavissa printtimedioissa kuin televisiossa mm. A-Studio, MTV 3 45 minuuttia ym. ohjelmissa, missä olemme antaneet asiantuntijakommentteja alaan liittyen.

EU:n kilpailuoikeuden tuntemus on myös välttämätöntä sillä se soveltuu suoraan kansallisiin sekä kansainvälisiin markkinoihin. Kilpailuoikeuden rinnalla EU:n ja kansallisen tuen sääntelyllä on vaikutuksia, jotka yritysten on syytä myös tiedostaa.

Kokemuksemme Tammerilla kartelli- ja muissa kilpailuoikeudellisissa prosesseissa auttaa päämiehiämme kilpailuoikeudellisten mahdollisuuksien ja riskien ymmärtämisessä antaen näin myös etulyöntiaseman suhteessa kilpailijoihin.

 

table-paperpiles