Asianajotoimistomme riitojenratkaisutoiminta pitää sisällään oikeudenkäynnit yleisissä tuomioistuimissa ja erikoistuomioistuimissa, asioiden hoitamisen välimiesmenettelyssä sekä vaihtoehtoisissa riitojenratkaisumenettelyissä.

Kaikki riidat yritetään aina ensin saada ratkaistua sovinnollisesti. Mikäli sovintoon ei päästä, lakimiehemme varmistavat sen, että oikeudenkäynnissä saavutetaan asiakkaan kannalta paras mahdollinen tulos. Juristiemme osaaminen oikeudenkäyntiasioissa on saavutettu vuosia kestäneen toiminnan ja sitä kautta monipuolisissa asioissa saavutetun kokemuksen sekä jatkuvan koulutuksen kautta.

Keskuskauppakamarin välityslautakunta ratkaisee puolueettomana elimenä elinkeinoelämässä syntyviä riita-asioita. Yritysten välisissä sopimuksissa on tavanomaista, että niihin otetaan maininta ristiriitatilanteiden ratkaisusta välimiesmenettelyllä. Välimiesmenettelyn etuna on sen nopeus, luottamuksellisuus, välimiesten asiantuntemus sekä sen antamien päätösten lopullisuus.

Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy:n lakimiehillä on kokemusta välimiesmenettelystä. Välimiesmenettelyssä on usein kyse huomattavista taloudellisista intresseistä. Älä anna sattuman tai lakimiehen kokemattomuuden ratkaista näitä juttuja.

Pirkanmaalaiset yritykset luottavat Tammer-Juristeihin, luota Sinäkin!

 

office-handshake