YRITYSSANEERAUS

Asianajajamme ovat toimineet liikeyritysten johtotehtävissä sekä pankinjohtajina ja pankkilakimiehinä, mikä auttaa ymmärtämään yritysten konkreettisia päivittäisiä ongelmia. Riittävän nopea reagointi on tärkeää yrityssaneerausasioissa. Mitä aikaisemmassa vaiheessa yritys lähtee ratkomaan ongelmiaan, sitä parempaan lopputulokseen päästään. Kun saneerausneuvottelut aloitetaan yhdessä velkojien kanssa, vältytään usein konkurssilta. Onnistunut saneeraus aikaansaa sen, että yritys voi jatkaa toimintaa ilman vuosia kestävää ahdinkoa ja henkilökohtaisia tragedioita. Yrityssaneeraus on useimmissa tapauksissa parempi vaihtoehto kuin konkurssi, sillä näin turvataan elinkelpoiset yritykset, työpaikat sekä taloudelliset arvot.

KONKURSSI

Yrityksen taloudellisten ongelmien käydessä kestämättömiksi, on konkurssi joskus ainoa vaihtoehto. Konkurssi alkaa velkojan tai velallisen konkurssihakemuksella. Konkurssimenettelyissä korostuu pesänhoitajan erityisosaaminen. Konkurssiin mennyt yritys tulee ottaa nopeasti haltuun ja ryhtyä heti oikeanlaisiin toimiin mahdollisimman hyvän realisaatiotuloksen aikaansaamiseksi.

Tammer-Juristien asianajajat ovat toimineet lukuisten konkurssipesien pesänhoitajina. Usein ennen konkurssia tai jo alkaneen konkurssimenettelyn aikana tulee mietittäväksi, olisiko yrityssaneeraus kuitenkin järkevämpi tapa edetä. Tämän takia on hyvä, että konkurssiasiaa hoitavilla juristeilla on kokemusta molemmista menettelyistä.

table-calculator