Yrityksille

Työsuhdejuristin apua yrityksille

Nopeasti muuttuva yhteiskunta ja lainsäädäntö sekä kansainvälistyminen asettavat erityisiä haasteita työ- ja virkamiesoikeudellisten kysymysten ymmärtämiselle. Riita-asioissa käräjäoikeudessa, virkamieslautakunnassa, hallinto-oikeudessa ja työtuomioistuimessa on turvallista kääntyä työoikeuteen erikoistuneen juristin puoleen. Olemme kaiken kokoisten yritysten ja yhteisöjen apuna. Hoidamme erilaisia työoikeuteen liittyviä kysymyksiä ja ongelmia ammattitaidolla.

Neuvomme yritysasiakkaitamme kaikissa työ- ja virkamiesoikeuteen liittyvissä kysymyksissä, joita ovat muun muassa:

Tulemme mielellämme käymään paikan päällä yrityksessänne, onpa kyse sopimusten läpikäymisestä tai tukena toimimisesta irtisanomistilanteissa. Toimimme myös Pirkanmaan ja Suomen Yrittäjien neuvonantajina edellä mainituissa asioissa.

Avustamme lisäksi työoikeuteen ja työturvallisuuteen liittyvissä rikosoikeudenkäynneissä. Tarjoamme apua myös riidanratkaisutilanteissa kuten tuomioistuinsovittelussa ja välimiesmenettelyssä.

Päivittäinen lainsäädännön seuraaminen, jatkuva kouluttautuminen sekä vankka kokemus työoikeuden eri osa-alueista niin asianajajina kuin liikeyritysten hallinnossa takaavat sen, että asiakkaamme saavat parhaat resurssit työoikeudellisten asioiden hoitamiseen.