Apunasi kaikissa elämän eri käänteissä.

- Asuntokauppariidat -

Asuntokauppariidat

Asianajajamme auttavat niin kuluttajia kuin yrityksiä kiinteistölakiasioissa. Saat meiltä asiantuntevaa apua asunto- ja kiinteistökaupan sopimuksissa, riitatilanteissa sekä kosteusvaurio- ja sisäilmaongelmatilanteissa. Askarruttaako ostajan ja myyjän vastuu asuntokaupassa? Me tunnemme asuntokaupan sudenkuopat ja minimoimme mahdolliset ongelmat jo etukäteen.

Apunamme kiinteistöasioissa on laaja yhteistyöverkosto mukaan lukien kiinteistövälitysliikkeet, kuntokartoittajat, tekniset asiantuntijat sekä rahoituslaitokset ja pankit.

Tyypillisiä asuntokauppariitaan johtavia ongelmia ovat kosteusvauriot, sisäilmaongelmat, kiinteistön suuret radonpitoisuudet, asunnon kokoa ja kiinteistön ulottuvuutta koskevat virheet sekä muut rakennusvirheet.

Suuri osa kosteus- ja homevaurioituneiden asuntojen kauppaa koskevasta oikeuskäytännöstä on koskenut ns. piilevää virhettä. Piilevälle virheelle tyypillistä on se, että virhe tulee sekä ostajalle että myyjälle yllätyksenä. Ostaja ei ole voinut havaita virhettä tarkastaessaan asuntoa eikä myyjä ole salannut mitään asunnosta.

Jos olet ostajan asemassa, Sinun tulee tehdä reklamaatio heti havaittuasi virheen. Myyjänä Sinun tulee vastata reklamaatioon mahdollisimman perusteellisesti. Tällöin on myös hyvä olla tietoinen siitä, mitä myyjä on ostajan vaatimuksesta velvoitettu korvaamaan. Mikäli olet epävarma, käänny puoleemme!

Tammer-Juristit Oy:n lakimiehet ovat hoitaneet lukuisia asuntokauppariitoja, joten meillä on erityisen vahva osaaminen asuntokauppa-asioissa. Hyvät neuvottelutaitomme ovat johtaneet siihen, että noin 75 % hoitamistamme asuntokauppariidoista on saatu sovittua. Asuntokauppariitojen asianajokulut korvataan yleensä kotivakuutukseen liittyvästä oikeusturvavakuutuksesta, mutta niihin on myös mahdollista hakea oikeusapua (maksuton oikeudenkäynti). Autamme oikeusturvahakemuksen laadinnassa.

Tammer-Juristien lakimiehet toimivat Suomen Omakotiliiton virallisina lakimiesneuvojina Pirkanmaalla. Lue aiheesta ja Omakotiliiton jäsenilleen tarjoamista muista eduista lisää Omakotiliiton sivuilta.