Apunasi kaikissa elämän eri käänteissä.

-Oikeusturvavakuutus-

Oikeusturvavakuutus ja maksuton oikeudenkäynti

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan välttämättömiä ja kohtuullisia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja. Tällaisia kuluja ovat avustajan palkkiot vakuutetun yksityiselämään liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa, jotka voidaan saattaa Suomessa käräjäoikeuden käsiteltäviksi.

Oikeusturvavakuutus on voimassa vakuutuksenottajan ja hänen kanssaan samassa taloudessa vakinaisesti asuvien hyväksi.

Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Oikeusturvavakuutus on liitännäinen osa yleisimpiä vapaaehtoisia vahinkovakuutuksia.

Yksityishenkilöllä oikeusturvavakuutus on usein osa kotivakuutusta tai autovakuutusta. Oikeusturvavakuutus sisältyy usein myös maatilavakuutuksiin, sekä yrittäjien ja pienten yritysten vahinkovakuutukseen. Oikeusturvavakuutus voi olla myös erillisenä vakuutuksena yritystoiminnassa sekä eri ammattiliittojen jäsenilleen ottamissa vakuutuksissa.

Oikeusapu ja puolustajan määrääminen

Vähävaraisella ja pienituloisella henkilöllä on mahdollisuus saada oikeusapua valtion varoista. Oikeusapua voidaan myöntää kokonaan ilman korvausvelvollisuutta valtiolle tai osakorvausta vastaan siten kuin siitä on laissa erikseen säädetty. Oikeusapua ei kuitenkaan yleensä myönnetä, jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, josta asian kulut voidaan korvata.

Oikeusapua ei anneta yrityksille eikä yhteisöille

Rikosoikeudenkäynnissä turvataan vastaajalle tietyissä tilanteissa puolustaja valtion varoin hänen taloudellisesta asemastaan riippumatta. Myös seksuaalirikoksen tai vakavan väkivaltarikoksen uhri voi tuloistaan riippumatta saada valtion varoin kustannettavan oikeudenkäyntiavustajan. Näissä asioissa kannattaa ottaa toimistoomme yhteyttä ja kysyä lisää.

Oikeusapuhakemusta sekä taloudellista selvitystä varten tarvittavat ja etukäteen hankittavat tiedot löydät täältä.