Apunasi kaikissa elämän eri käänteissä.

- Laadimme selkeät testamentit, perukirjat, ositus- ja perinnönjakosopimukset, lisäksi toimimme pesänselvittäjinä ja -jakajina -

Perunkirjoitus, perintö ja testamentti

Avustamme teitä kaikissa perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa.

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa Suomessa asuneen henkilön kuoleman jälkeen. Perunkirjoituksen toimituttamisvelvollisuus on pääsääntöisesti sillä kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa vainajan jäämistö on. Perunkirjoituksen laiminlyönnistä voi seurata henkilökohtainen velkavastuu pesän osakkaalle. Ole yhteydessä toimistoomme. Laadimme perukirjan puolestanne, toimitamme sen verohallintoon ja autamme hankkimaan kaikki perukirjan liitteeksi tarvittavat asiakirjat.

Kun kuolinpesä on selvitetty perunkirjoituksen toimittamisen ja mahdollisen osituksen myötä, perinnönjako voidaan toteuttaa määrämuotoisena sopimusjakona. Mikäli perilliset eivät pääse sovintoon pesän jakamisesta, käräjäoikeudelta voidaan pyytää pesänjakajan määräystä. Tällöin perinnönjaon toteuttaa käräjäoikeuden määräämä puolueeton pesänjakaja. Ole yhteydessä toimistoomme. Laadimme perinnönjakokirjat ja -sopimuksen. Autamme pesänselvittäjän ja -jakajan hakemuksen laatimisessa. Asianajajamme toimivat myös käräjäoikeuden määrääminä pesänselvittäjinä ja -jakajina.

Testamentti on kuoleman varalta tehtävä määrämuotoinen oikeustoimi, jonka laatimisesta säädetään perintökaaressa. Lain vaatimaa muotoa on noudatettava, jotta testamentti olisi pätevä. Testamentti on ainoa tapa tehokkaasti määrätä omaisuudestaan ja sen käytöstä testamentin tekijän kuoleman jälkeen. Perittävä ei voi kokonaan sivuuttaa rintaperillisiään testamentilla, sillä heillä on aina oikeus saada lakiosa. Rintaperillisiä ovat perinnönjättäjän suoraan alenevassa polvessa olevat jälkeläiset. Ole yhteydessä toimistoomme ja varaa aika testamentin laatimiseen.https://omakotiliitto.fi/jasenelle/neuvonta/lakineuvonta