Apunasi kaikissa elämän eri käänteissä.

-Rikosasiat-

Rikosasiat

Rikosasioissa avustajan puoleen kannattaa kääntyä jo tutkintavaiheessa, sillä esitutkinta on usein rikosprosessin ratkaisevin vaihe syyllisyyskysymyksen selvittämisessä. Tämän vuoksi on tärkeää, että rikoksesta epäillyllä on heti ensimmäisistä kuulusteluista lähtien ammattitaitoinen puolustaja. Asiantunteva rikosasianajaja pääsee valvomaan parhaiten epäillyn oikeuksien toteutumista ja etuja juuri tapauksen tutkintavaiheessa. Epäillyllä on oikeus pyytää asianajaja mukaan poliisikuulusteluihin ja neuvotella tämän kanssa. Epäilty voi esittää pyynnön myös kesken poliisikuulustelun. Mikäli asia etenee myöhemmin syytteeseen, on asianajajan palveluiden käyttäminen suositeltavaa. Taloudellisesta tilanteestasi ja rikosasian laadusta riippuen voit saada kokonaan tai osittain maksutonta oikeusapua valtion varoista.

Rikosoikeudenkäynnissä ja esitutkinnassa vastaajalla on eräissä tapauksissa oikeus taloudellisesta asemastaan riippumatta saada itselleen puolustaja. Ole yhteydessä niin selvitetään mahdollisuutesi saada oikeusapu kattamaan asianajokulut.

Rikoksen uhri eli asianomistaja on henkilö, johon rikos on kohdistunut. Rikoksen uhrilla on oikeus saada rikoksen tekijältä korvausta uhrille rikoksella aiheutetusta vahingosta. Tällainen korvaus voi olla esimerkiksi korvaus kivusta ja särystä sekä tilapäisestä haitasta, korvaus taloudellisesta vahingosta tai ns. kärsimyskorvaus. Asianomistajan kannattaa aina käyttää rikosasianajajaa. Käyttämällä apuna asianajajiamme turvaat oikeutesi rikoksen uhrina riittäviin ja lain mukaisiin hyvityksiin ja korvauksiin. Ole yhteydessä toimistoomme ja varaa ilmainen 15 minuutin konsultaatioaika.

Juristeillamme on vahva kokemus ns. perinteisten rikosasioiden hoitamisesta, joita ovat esimerkiksi liikennerikos ja rattijuopumus, petos, kätkemisrikos, lahjuksen antaminen ja ottaminen, väkivaltarikos, seksuaalirikos, talousrikos sekä lukemattomat muut asiat. Asiantuntijamme hoitavat lisäksi eritysosaamista vaativat asiat, joihin lukeutuvat muun muassa viestintäsalaisuuden rikkominen, tekijänoikeusrikos, terveydenhuollon rikosasiat ja -vastuut, työturvallisuusasiat, sotilasrikosasiat, dopingrikos, virkarikosasiat sekä ympäristörikos.

Talousrikos

Talousrikos ja velallisen rikokset painottuvat tavanomaisesti kirjanpitoon ja verotukseen liittyviin asioihin. Tyypillisiä rikosnimikkeitä ovat esimerkiksi kirjanpitorikos, sisäpiiritiedon- ja yrityssalaisuuden väärinkäyttö, velallisen epärehellisyys, velallisen petos, rahanpesu, velkojainsuosinta sekä verorikos. 

Talousrikosasioihin liittyy yleensä huomattavia taloudellisia intressejä. Tästä syystä syytetylle on erittäin tärkeää, että asiaa hoitavat juristit ymmärtävät kirjanpitoa ja verotusta hyvin ja osaavat soveltaa rikosoikeutta. Tammer-Juristien lakimiehillä on vahva talousasioiden, kirjanpidon ja verotuksen tuntemus. Täten pystymme varmistamaan asiakkaillemme parhaan mahdollisen puolustuksen talousrikosasioissa.

Lähestymiskielto

Lähestymiskielto tarkoittaa, että henkilön hengen, terveyden, vapauden tai rauhan suojaamiseksi toista henkilöä voidaan kieltää ottamasta häneen yhteyttä. Lähestymiskieltoa haetaan usein esimerkiksi tilanteessa, jossa entisen puolison tai asuinkumppanin puhelut, tekstiviestit tai asiattomat vierailuyritykset koetaan häiritseväksi. Lähestymiskieltoa voi kuitenkin pyytää kuka tahansa, joka tuntee perustellusti itsensä toisen uhkaamaksi tai häiritsemäksi. Lähestymiskieltoasiat käsitellään käräjäoikeudessa kiireellisenä. Asia käsitellään rikosasian tavoin oikeudenkäynnissä, jossa käydään läpi asiassa esitetty selvitys sekä kuullaan molempia osapuolia ja tarvittaessa ulkopuolisia todistajia.

Perusmuotoiseen lähestymiskieltoon määrätty henkilö ei saa tavata suojattavaa henkilöä eikä muuten ottaa tai yrittää ottaa tähän yhteyttä. Suojattavaa henkilöä ei saa seurata eikä tarkkailla. Lähestymiskielto voidaan määrätä myös laajennettuna koskemaan oleskelua suojattavan henkilön vakituisen asunnon, loma-asunnon, työpaikan tai muun niihin rinnastettavan oleskelupaikan läheisyydessä.