Apunasi kaikissa elämän eri käänteissä.

-Työ ja virkamiesoikeus-

Työ ja virkamiesoikeus

Nopeasti muuttuva yhteiskunta ja lainsäädäntö sekä kansainvälistyminen asettavat erityisiä haasteita työ- ja virkamiesoikeudellisten kysymysten ymmärtämiselle. Riita-asioissa käräjäoikeudessa, virkamieslautakunnassa, hallinto-oikeudessa ja työtuomioistuimessa on turvallista kääntyä työoikeuteen erikoistuneen juristin puoleen. Olemme kaiken kokoisten yritysten ja yhteisöjen apuna. Hoidamme erilaisia työoikeuteen liittyviä kysymyksiä ja ongelmia ammattitaidolla.

Työoikeuteen kuuluvat muun muassa:

  • palkkaukseen
  • työsopimukseen
  • työehtosopimuksen tulkintaan
  • lomautukseen
  • rtisanomiseen
  • työsuhteen purkamiseen
  • rtisanomisajan palkkaan; ja
  • lomautukseen; ja
  • työsuhteesta aiheutuviin erimielisyyksiin liittyvät asiat.


Avustamme lisäksi työoikeuteen ja työturvallisuuteen liittyvissä rikosoikeudenkäynneissä. Tarjoamme apua myös riidanratkaisutilanteissa kuten tuomioistuinsovittelussa ja välimiesmenettelyssä.

Päivittäinen lainsäädännön seuraaminen, jatkuva kouluttautuminen sekä vankka kokemus työoikeuden eri osa-alueista niin asianajajina kuin liikeyritysten hallinnossa takaavat sen, että asiakkaamme saavat parhaat resurssit työoikeudellisten asioiden hoitamiseen.