Apunasi kaikissa elämän eri käänteissä.

-Yksityishenkilön sopimukset-

Yksityishenkilön asiakirjat ja sopimukset

Hyvin laadittu sopimus takaa sekä haluttujen tavoitteiden saavuttamisen että sopimuksesta aiheutuvien tulkintaepäselvyyksien ja riitojen välttämisen. Avustamme yksityishenkilöitä laatimaan erilaisia asiakirjoja, joista mainittakoon muun muassa lahjakirja, velkakirja, valitus, reklamaatio, asuntokauppa, hallinnanjakosopimus, maanvuokrasopimus, muut vuokrasopimukset, irtaimen kauppakirja, työsopimus, johtajasopimus, salassapitosopimus sekä perheoikeudelliset sopimukset kuten testamentti, määräys digitaalisesta jäämistöstä, avioehtosopimus, avioerohakemus, lakiosavaatimus, ositus ja ositussopimus.

Avustamme myös kaikissa sopimuksista aiheutuvissa erimielisyystilanteissa. Mikäli ette ole olleet yhteydessä meihin jo sopimuksen laatimisvaiheessa, suosittelemme ottamaan yhteyttä lakimiehiimme mahdollisimman pian sopimuksiin liittyvän erimielisyyden synnyttyä. Kaikissa riita-asioissa nopea yhteydenotto juristiin on suositeltavaa, sillä näin voidaan parhaiten minimoida vahingot ja samalla turvata päämiehen edut. Usein erimielisyydet syntyvät sopimusten päättämistilanteissa eli silloin, kun sopimus irtisanotaan tai puretaan. Sopimusta tehdessä tulisikin aina huomioida sopimuksen loppuunsaattamiseen liittyvät asiat. Mikäli olet epävarma sopimuksen päättämisen suhteen, älä epäröi kääntyä asiantuntijoidemme puoleen!