Apunasi kaikissa elämän eri käänteissä.

IT-oikeus, IPR ja teknologia

Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy on yrityksesi juridinen yhteistyökumppani informaatioteknologian alalla. Vahva osaamisemme kattaa muun muassa:

 • IT-järjestelmien ja palveluiden hankinnan,
 • tuotekehitys- ja teknologian siirtosopimukset,
 • valmistus-, alihankinta- ja jälleenmyyntisopimukset
 • lisenssisopimukset,
 • internetliiketoiminnan,
 • bioteknologian,
 • kilpailukieltoasiat,
 • salassapitosopimukset,
 • osakassopimukset,
 • työsopimukset; ja
 • edellä mainittuja koskevat vahingonkorvaus- ja muut oikeudenkäynnit.

Teknologia-alan oikeudellisissa asioissa edellytetään ymmärrystä ja kykyä sovittaa yhteen nopeasti kehittyvä liiketoiminta ja hitaasti muuttuva lainsäädäntö. Mitä uudempi liiketoiminta on kyseessä sitä enemmän asiantuntemusta tarvitaan oikeudellisten vaatimusten yhteensovittamisesta liiketoiminnan tavoitteiden kanssa.

Yritykselle kuuluva aineeton pääoma on liiketoiminnassa usein keskeisessä asemassa. Tällaisia ovat muun muassa patentteihin, hyödyllisyysmalleihin, työsuhdekeksintöihin, toiminimiin ja internetin verkkotunnuksiin liittyvät oikeudet sekä tekijänoikeudet, tavaramerkkiasiat ja liike- ja ammattisalaisuuksien suojaaminen.