Apunasi kaikissa elämän eri käänteissä.

Julkisyhteisöt

Toimimme laaja-alaisesti julkisyhteisöjen avustajina ja neuvonantajina niin kaavoitukseen, rakentamiseen, julkisiin hankintoihin kuin sosiaalitoimen asioihin liittyen. Konsultoimme kuntia hallinnonalojen lainopillisissa asioissa. Palvelemme ammattitaitoisesti ja luottamuksellisesti kuntia, kaupunkeja ja muita julkisyhteisöjä, kuten seurakuntia ja julkisomisteisiä yhtiöitä.