Apunasi kaikissa elämän eri käänteissä.

Työ ja-Virkamiesoikeus

Nopeasti muuttuva yhteiskunta ja lainsäädäntö sekä kansainvälistyminen asettavat erityisiä haasteita työ- ja virkamiesoikeudellisten kysymysten ymmärtämiselle. Riita-asioissa käräjäoikeudessa, virkamieslautakunnassa, hallinto-oikeudessa ja työtuomioistuimessa on turvallista kääntyä työoikeuteen erikoistuneen juristin puoleen. Olemme kaiken kokoisten yritysten ja yhteisöjen apuna. Hoidamme erilaisia työoikeuteen liittyviä kysymyksiä ja ongelmia ammattitaidolla.

Neuvomme yritysasiakkaitamme kaikissa työ- ja virkamiesoikeuteen liittyvissä kysymyksissä, joita ovat muun muassa:

  • työsopimusten tekeminen ja irtisanominen
  • toimitusjohtajasopimusten tekeminen ja irtisanominen
  • työ- ja toimisuhteiden päättäminen sopimuksella
  • kilpailukielto- ja salassapitosopimukset
  • yhteistoimintamenettelyt
  • työsuhteesta aiheutuviin erimielisyyksiin liittyvät asiat
  • työehtosopimuksen tulkintaan
  • lomautukseen; ja
  • muut työ- ja virkamiesoikeuden alaan kuuluvat asiat.


Tulemme mielellämme käymään paikan päällä yrityksessänne, onpa kyse sopimusten läpikäymisestä tai tukena toimimisesta