Apunasi kaikissa elämän eri käänteissä.

Välimiesmenettely ja oikeudenkäynnit

Juristimme hoitavat riita-asioita monipuolisesti. Ajamme asiaanne niin yleisissä kuin erikoistuomioistuimissa sekä avustamme vaihtoehtoisissa riitojenratkaisu- ja välimiesmenettelyissä.

Riidat yritetään aina ensin saada ratkaistua sovinnollisesti. Mikäli sovintoon ei päästä, lakimiehemme varmistavat sen, että oikeudenkäynnissä saavutetaan asiakkaan kannalta paras mahdollinen tulos.

Välimiesmenettelyssä on usein kyse huomattavista taloudellisista intresseistä. Keskuskauppakamarin välityslautakunta ratkaisee puolueettomana tahona elinkeinoelämässä syntyviä riita-asioita.

Yritysten välisissä sopimuksissa on tavanomaista sopia, että ristiriitatilanteet ratkaistaan välimiesmenettelyllä. Välimiesmenettelyn etuna on nopeus, luottamuksellisuus, välimiesten asiantuntemus ja menettelyssä annettujen päätösten lopullisuus.