AVOERO JA TAVARAT JAKOON – MUTTA MITEN

Kun pari elää yhdessä mutta parisuhde tulee päätökseen, on henkinen jaksaminen ja voimavarat koetuksella. Kun parisuhde on jo päättynyt, on myöhäistä ajatella, mitä olisi pitänyt sopia parisuhteessa. Kuinka moni parisuhteessa elävä muistaa tai tietää, että on mahdollista tehdä sopimus avoeron varalle?

Lain mukaan avopuolisoihin, jotka ovat asuneet yhteistaloudessa vähintään viisi vuotta tai joilla on yhteisessä huollossa oleva lapsi, sovelletaan lakia avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta. Tuon lain mukaan toiselta avopuolisolta voi vaatia hyvitystä, jos on muun muassa tehnyt työtä yhteisen talouden tai toisen puolison hyväksi.

Sopimus avoeron varalle on tarkoituksenmukainen siinä tilanteessa, jos puolisolla on yritys- tai muuta toimintaa, mitä olisi hyvä suojata riitaiselta erolta.

Sopimus avoeron varalle on myös tarkoituksenmukainen tilanteessa, jossa varallisuuserot ovat puolisoilla jo parisuhteen aloitustilanteessa erilaiset. Taloudellisten tilanteiden harkinta ja sopimuksen tekeminen voi tuntua vaikealta mutta on järkevää siltä varalta, että suhde päättyy eroon. Laadimme sopimuksen avoeron varalle. Ota yhteyttä toimistoomme!

Kirjoittaja asianajaja Sari Honkalampi 16/11/2022