KORVAAKO OIKEUSTURVAVAKUUTUS ASIANAJAN PALKKION?

0ikeusturvavakuutus, joka monella on kotivakuutuksen lisänä, korvaa usein omat oikeudenkäyntikulut mm. asianajajan palkkion riita-asioissa. Vakuutus korvaa usein myös asianomistajan eli rikoksen uhrin asianajokuluja. Pääsääntönä voidaan pitää, että riita-asioissa vakuutus korvaa, kun vaatimukset on esitetty ja ne on vastapuolen taholta määrältään tai perusteeltaan kiistetty. Asianajokuluja ovat mm. oman asianajajan palkkio, tuomioistuimen oikeudenkäyntimaksut ja asian hoitamiseen liittyvät asiantuntijakulut.

Rikosasioissa vakuutus korvaa usein asianomistajan eli uhrin asianajokuluja, jotka liittyvät yksityisoikeudellisten vaatimusten esittämiseen. Vakuutus ei kuitenkaan pääsääntöisesti korvaa asianajokuluja, jotka liittyvät avustamiseen esitutkinnassa esimerkiksi poliisikuulusteluissa.

Asianajaja selvittää asiakkaansa puolesta vakuutusyhtiöstä tämän mahdollisuuden saada korvauksia asianajokuluista. Asiakas allekirjoittaa vakuutusyhtiötä varten valtakirjan, jolla hän valtuuttaa asianajajan ja muun toimistohenkilökunnan selvittämään oikeusturva-asiaa ja vastaanottamaan vakuutuskorvauksia. Asianajaja toimittaa tarvittavat asiakirjat vakuutusyhtiöön ja lopuksi lähettää sinne myös laskunsa. Asiakas maksettavaksi jää vain omavastuulasku.

Korvaako vakuutus, jos riita sovitaan?

Vakuutusyhtiöillä on erilaisia ehtoja liittyen riidan sopimiseen. Usein vakuutus korvaa, jos asia sovitaan ennen sen siirtymistä oikeuden pääkäsittelyyn. Vakuutus ei välttämättä korvaa, jos luovutaan kokonaan tai suurimmalta osin vaatimuksista. Vakuutus korvaa oikeudenkäyntikuluja, vaikka asia ei olisi edennyt oikeuteen lainkaan. Vaatimukset pitää joka tapauksessa olla todisteellisesti kiistetty. Joskus vaatimuksia esittänyt osapuoli vetäytyy jutusta, eikä hänestä kuulu sen koommin mitään. Mahdollisesti kyse on silloin siitä, ettei vaatimuksia haluta viedä oikeuden käsiteltäväksi. Silloin vakuutusyhtiötä pyydetään maksamaan siihenastiset kulut ja asiaan palataan, jos vastapuoli aktivoituu. Tarvitsetko apua riita tai rikosasiassa? Me autamme!

Kirjoittanut asianajosihteeri Jenni Räsänen 1/10/2022