OSAKASSOPIMUS-YRITYKSEN KIVIJALKA

Osakassopimuksesta liki jokainen yrittäjä on kuullut, mutta varsin harvalle se on kovin selvä asia. Osakassopimus on yksinkertaisuudessaan osakeyhtiön osakkaiden keskinäinen sopimus, jossa he sopivat tärkeiksi katsomistaan asioista. Osakkailla on täysi sopimusvapaus. Osakassopimus kannattaa tehdä aina kun osakkaita on yhtä useampi. Se, mistä kannattaa sopia, vaihtelee suuresti. Yrityksen koko, toiminta, osakkaiden asema jne. vaikuttavat. Mutta on tiettyjä perusasioita, jotka sopimukseen kannattaa aina ottaa. Yksi sellainen on exit-tilanteet, eli tilanteet, joissa osakkaalle tulee jostakin syystä tarve irtautua yhtiöstä. Samoin tulisi varautua kuolemantapauksiin, avioeroihin ja muihin vastaavan tyyppisiin tilanteisiin. Keskeistä olisi sopia menettelytavat, esimerkiksi ketkä osakkeita voivat lunastaa ja missä järjestyksessä ja miten osakkeet hinnoitellaan.

Osakassopimus kannattaa tehdä myös silloin kun on kyse perheyrityksestä tai perustat yrityksen parhaan ystäväsi kanssa. Osakassopimuksen tekeminen ei tarkoita epäluottamuslausetta, vaan järkevää varautumista, jolla mahdollisesti vältetään erimielisyydet. Kun tiedetään etukäteen, miten muutostilanteissa toimitaan, niin itse tilanteet voivat sujua hyvinkin jouhevasti. Ja lisäksi tulee puhuttua läpi asiat, joita on mielessä eivätkä asiat jää puhumattomuuden takia vaivaamaan. Hyvä esimerkki tällaisesta on työskentelyveIvolIisuus yrityksessä. Jos esimerkiksi on sovittu, että kaikki antavat kokoaikaisen työpanoksen yrityksen hyväksi, niin silloin ei niin herkästi synny tilannetta, että joku päättääkin siirtyä muualle palkkatyöhön asiasta sopimatta. Sopimussakko on olennainen osa osakassopimusta. Se voi monista kuulostaa pahalta, mutta se kuuluu osakassopimukseen. Osakas tai yhtiö ei voi pakottaa ketään toimimaan sopimuksen mukaisesti jos joku päättää toimia sitä vastaan. Mutta sopimuksen rikkomisesta seuraava sopimussakko on se pakote, joka motivoi noudattamaan sopimusta.

Hyvä osakassopimus syntyy siten, että osakkaat miettivät heille tärkeitä ja heitä askarruttavia asioita, jonka jälkeen käydään keskustelu lakimiehen kanssa. Näin saadaan aikaan osapuolten yhteistä näkemystä ja tahtoa vastaava paperi: siitähän sopimuksessa on kyse.

Kirjoittaja asianajaja Janne Nuutinen 1/11/2022