Toimimme laaja-alaisesti julkisyhteisöjen avustajina ja neuvonantajina olipa kyse kaavoituksesta ja rakentamisesta, sosiaalitoimesta tai julkisista hankinnoista; muutamia mainitaksemme. Eli liittyipä kunnan tai muun julkisyhteisön lainopillinen tarve mihin tahansa sen toimialaan kuuluvaan, palvelemme ammattitaitoisesti ja luottamuksellisesti. Toimimme esimerkiksi mm. erään kaupungin kumppanina hoitaen sen tiettyjen hallinnonalojen lainopilisia asioita, ikään kuin ulkoistettuna lainopillisena yksikkönä. Hoidamme myös useiden muiden kaupunkien ja seurakuntien lainopillisia asioita.

Myös julkisomisteiset yhtiöt ovat merkittävä asiakaskuntaamme.

table-keyboard