Apunasi kaikissa elämän eri käänteissä.

Riskikartoitus ja Startup-yritykset

Tarjoamme yrityksille liiketoiminnan riskikartoituspalvelua, jolloin selvitämme yrityksen liiketoiminnan keskeiset juridiset ongelmakohdat nopeasti ja kustannustehokkaasti. Samalla asiantuntijamme oppivat ymmärtämään juuri teidän yrityksenne erityispiirteet, riskitekijät ja mahdollisuudet.

Riskikartoitus voidaan toteuttaa myös yrityksen omissa tiloissa.