Apunasi kaikissa elämän eri käänteissä.

Kilpailuoikeus ja kartellit

Yritysten liiketoimintaedellytyksiä pyritään turvaamaan markkinoilla kilpailun sääntelyn avulla.

Markkinaosuustaisteluun liittyy usein oikeudenkäyntejä, jotka on kuitenkin mahdollista välttää asiantuntevan lakimiehen avulla.

Tammer-Juristeilla on vahva osaaminen ja kokemus kilpailuoikeuden eri alueilla. Olemme muun muassa keskeinen toimija Suomen historian suurimmassa kartellioikeudenkäynnissä edustaen merkittävää määrää seurakuntia, kuntia ja yksityisiä toimijoita.

EU:n kilpailuoikeuden tuntemus on myös välttämätöntä, sillä se soveltuu suoraan kansallisiin ja kansainvälisiin markkinoihin.

Kilpailuoikeuden rinnalla EU:n ja kansallisen tuen sääntelyllä on vaikutuksia, jotka yritysten on syytä tiedostaa. Kokemuksemme kartelli- ja muissa kilpailuoikeudellisissa prosesseissa auttaa kilpailuoikeudellisten mahdollisuuksien ja riskien ymmärtämisessä.