Apunasi kaikissa elämän eri käänteissä.

-Ilmainen oikeusapu-

Ilmainen oikeusapu

Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy:n asianajajat ja juristit avustavat asiakkaita tuomioistuimessa käsiteltävissä asioissa myös silloin, kun asiakas on oikeutettu saamaan maksutonta oikeusapua kokonaan tai osittain valtion varoista.

Pääasiallisesti ilmaisen oikeusavun saamisen edellytys on, ettei asiakas taloudellisen asemansa vuoksi pysty itse maksamaan oikeudenkäyntinsä kuluja. Lisäksi vakavien väkivaltarikosten ja seksuaalirikosten uhri voi saada valtion varoin kustannettavan oikeudenkäyntiavustajan tuloistaan riippumatta.

Selvitämme oikeutesi valtion varoista maksettavaan oikeusapuun ja teemme hakemuksen oikeusaputoimistolle puolestasi.

Jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, tulee sitä käyttää ensisijaisesti, mutta oikeusapua voi saada tietyin edellytyksin kattamaan vakuutuksen omavastuuosuutta.

Oikeusapua voi hakea jo ennen oikeudenkäynnin vireille tuloa. Esimerkiksi silloin, kun avustaja auttaa päämiestään rikosasian esitutkinnassa.

Muissa kuin tuomioistuimeen etenevissä asioissa maksutonta oikeusapua tarjoavat ainoastaan valtion oikeusaputoimistot. Tähän poikkeuksen tekee julkisen oikeusavustajan esteellisyys, oikeusaputoimiston työtilanne tai muu perusteltu syy.

Oikeusapuhakemusta varten pyydämme asiakasta selvittämään taloudellisen tilanteensa. Oikeusapuhakemusta sekä taloudellista selvitystä varten tarvittavat ja etukäteen hankittavat tiedot löydät täältä. Käsittelemme kaikki tiedot tuloista, menoista ja varallisuudesta luottamuksellisesti. Tositteet voi tuoda toimistollemme tai lähettää meille turvapostin välityksellä täältä.