Yksityisille

Yksityishenkilöiden lakiasiat

Toimistossamme hoidetaan yksityishenkilöiden lakiasioita luottamuksellisesti ja ammattitaidolla. Tarjoamme laki- ja neuvontapalveluita niin jokapäiväisten elämää koskevien tilanteiden kuin monimutkaisempien asioiden ratkaisemiseksi. Tärkeintä meille on asiakkaittemme tyytyväisyys saamaansa palveluun.

Olemme apunasi esimerkiksi seuraavissa tapauksissa:

Asuntokauppariidat

Tarjoamme avuksesi kokeneita kiinteistöjuristeja, jotka tietävät asuntokaupan sudenkuopat sekä minimoivat mahdolliset ongelmat jo etukäteen.

Digitaalinen jäämistö

Jokainen sähköpostiviesti, tekstiviesti ja digitaalinen valokuva kerryttää digitaalista jäämistöä, jolla on merkitystä lähinnä henkilön yksityiselämän selvittämisessä eikä niillä ole yleensä taloudellista arvoa.

Vahingonkorvaukset

Vahingonkorvausvelvollisuus syntyy henkilön tahallisesta tai huolimattomasta toiminnasta ja oikeussuhteessa sopimusrikkomuksesta.

Verosuunnittelu

Useat erilaiset säädökset sekä nopeat muutokset verolaissa ja verotuskäytännössä asettavat usein suuria haasteita yksityishenkilöiden järkevälle verosuunnittelulle.

Avioero ja lapset

Puolisot voivat hakea avioeroa joko yhdessä tai yksin. Avioerohakemus on kaksivaiheinen. Avioeron voi pääsääntöisesti saada vasta puolen vuoden harkinta-ajan jälkeen ns. II vaiheen hakemuksella.

Ilmainen oikeusapu

Asianajajat ja juristit avustavat asiakkaita tuomioistuimessa käsiteltävissä asioissa myös silloin, kun asiakas on oikeutettu saamaan maksutonta oikeusapua kokonaan tai osittain valtion varoista.

Työ- ja virkamiesoikeus

Riita-asioissa käräjäoikeudessa, virkamieslautakunnassa, hallinto-oikeudessa ja työtuomioistuimessa on turvallista kääntyä työoikeuteen erikoistuneen juristin puoleen.

Oikeudenkäynnit

Riita-asioiden oikeudenkäynneissä on kysymys yksityisten ihmisten tai yritysten erimielisyyksien ratkaisemisesta tuomioistuimessa.

Perintö ja testamentti

Avustamme teitä kaikissa perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa. Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa Suomessa asuneen henkilön kuoleman jälkeen.

Rikosasiat

Rikosasioissa avustajan puoleen kannattaa kääntyä jo tutkintavaiheessa, sillä esitukinta on usein rikosprosessin ratkaisevin vaihe syyllisyyskysymyksen selvittämisessä.

Yksityishenkilön sopimukset

Hyvin laadittu sopimus takaa sekä haluttujen tavoitteiden saavuttamisen että sopimuksesta aiheutuvien tulkintaepäselvyyksien ja riitojen välttämisen.

Oikeusturvavakuutus ja maksuton oikeudenkäynti

Oikeusturvavakuutuksesta korvataan välttämättömiä ja kohtuullisia asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja.