AINA KAIKKI EI ONNISTU KIINTEISTÖKAUPASSA

Kiinteistökaupassa käy toisinaan niin, että kaupan jälkeen ilmenee yllätyksiä molemmin puolin, eli niin myyjälle kuin ostajalle. Valtaosa virheistä on juurikin rakenteellisia virheitä ja edelleen nimenomaan salaisia eli ns. piilovirheitä. Myyjä ei ole ollut esim. kosteusvauriosta tietoinen, ostajalle ne tulevat vastaan vaikkapa kylpyhuoneremonttia tehdessä.

Ostajan kannattaisi jo tässä vaiheessa ottaa yhteyttä tämän tyyppisiä asioita hoitavaan asianajajaan tai muuhun lakimieheen. Kun ostaja havaitsee virheen, on hänen reklamoitava myyjälle kohtuullisessa ajassa. Reklamointi on sinällään yksinkertainen asia, mutta ei riitä, että kerrotaan havainnoista, vaan on esitettävä myös vaatimuksia. Eli kaupan purkua, hinnanalennusta ja vahingonkorvausta. Kaupan purku ja hinnanalennus ovat vaihtoehtoja, vahingonkorvaus on erillinen asiansa. Kaksi ensin mainittua eivät edellytä myyjän tuottamusta, eli sitä, että myyjä tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, toisin kuin vahingonkorvaus. Oikean sisältöinen reklamaatio on hyvin tärkeä, jos se jää puutteelliseksi, ei asiaa todennäköisesti saa korjatuksi myöhemmin. Reklamointia täydennetään sitä mukaan kuin asiaa selvitellään lisää, eli usein reklamointikin on pidempi tapahtumaketju.

Myyjä ottaa tyypillisesti lakimiehen avukseen siinä vaiheessa, kun ostajan lakimies on lähestynyt häntä.

Ikävän tilanteen aiheuttamat tunteet on myös seikka, joka puoltaa lakimiehen mukaan ottamista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ostaja kokee pettymystä ja mahdollisesti pelkoa, alkaa pohtimaan mitä korjaaminen maksaa ja onko siihen varaa. Myyjä on tilanteesta edellä kuvatussa tilanteessa yhtä yllättynyt kuin ostaja ja miettii, onko hänellä oikeasti vastuu ja mitä tapahtuu. Ostaja voi myös herkästi alkaa syyttämään myyjää, varsinkin jos myyjä ei suhtaudu myöntyvästi ostajan esittämiin vaatimuksiin. Lakimies on ulkopuolinen asiantuntija, joka hahmottaa tilanteen päämiehelleen ja rauhoittaa tilannetta. Tästä lähtökohdasta käsin neuvottelut saadaan käyntiin heti asiapohjalta ja hallitusti, osapuolten lakimiesten välillä. Tällöin myös edellytykset sovinnolliseen ratkaisuun ja kalliin ja aikaa vievän oikeusprosessin välttämiseen ovat parhaat. Pääsääntöisesti niin myyjällä kuin ostajalla on kotivakuutus ja siinä oikeusturvavakuutus, joten asianajokulut jäävät omavastuuosuutta lukuun ottamatta vakuutusyhtiön hoidettaviksi.

Kiinteistökauppaan liittyy riskejä eikä riskejä voi aina välttää, mutta sen takia ei kannata jättää kauppoja tekemättä. Tarvittaessa apu on saatavissa.

Kirjoittaja on varatuomari ja asianajaja Janne Nuutinen, joka työkseen avustaa kiinteistökauppariitojen osapuolia. Nuutinen on Asianajotoimisto Tammer-Juristit Oy:n toimitusjohtaja ja osakas.